Про нас

МАТЕМАТИЧНИЙ КЛУБ "ЕВРИКА" СЬОГОДНІ ЦЕ:

 очне та дистанційне навчання дітей 5-14 років: 

 авторські програми;

 кваліфіковані й креативні викладачі;

 захоплююча й доступна форма викладання материалу;

 високі результати на олімпіадах й турнірах всіх рівнів.

— раннє виявлення та розвиток математичних здібностей (логічного мислення, просторової уяви, уміння аналізувати, міркувати, узагальнювати та робити висновки);

— нестандартні підходи до розв'язання задач;

— формування й развиток інтересу дітей до природничих наук, розширення їх світоогляду;

— підготовка до математичних олімпіад, конкурсів, турнірів й тестів.

 

Найменші учні математичного клуба "Еврика" на дистанційних заняттях:

Go to top